Ordinær Generalforsamling 2013

Der afholdes Ordinær Generalforsamling den 5. marts 2013.
Mødet holdes som altid i lokalet i kælderen i nr. 10.
I tilfælde af at der skal afholdes Ekstra Ordinær Generalforsamling bliver denne afholdt 14. marts 2013, i lokalet i kælderen i nr. 10.

Bestyrelsen

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamlingen 2013
Udkast – Vedtægter 2013
Udkast – Årsrapport 2012
Udkast – Budget 2013
Udkast – Formandensberetning 2012-2013
Brev om betalingsservice pr. mdr

Bestyrelsesmøde

Der holdes bestyrelsesmøde 30/8-2012.

Dette er det første møde efter ferien.

Punkterne er mange og der vil kommer information ud i første uge af sep. til alle, både i papir format og som email.

Husk ingen punkter er for små til at kontakte bestyrelsen!

Har du IKKE modtaget det, kan det hentes på hjemmesiden som PDF. Hvis du modtage information fra bestyrelsen skal du skrive / kontakte til en fra bestyrelsen.

Indkørsels Hindring

Der er ved nr. 2 opsat en hindring, så biler ikke kan køre ind til bygningerne uden at slå denne ned.

Hindringen kan tages ned, uden brug af nøgle. Det må ske når:

 • Ind- eller ud flytning finder sted
 • Lejlighed gøres i stand
 • Håndværkere skal arbejde i ejendommen
 • Gangbesværet person skal til eller fra ejendommen
Husk at tage hindringen op efter brug!

Bestyrelsen har besluttet ikke at isætte nøgle for nuværende. Beboere der oplever, at der er biler som tilegner sig adgang uden lovligt ærinde, bedes medele dette til formanden via email.

Terrasse døre

Der er ejere, som har lavet terrasse dør med glas i hele højden.

Opgave

 • Er det lovligt at have glas i hele terrasse døren?

Beskrivelse

 • Der er IKKE i vedtægterne beskrevet om der må være glas i hele terrasse døren.
 • Hvor mange har valgt at lave glas i hele terrassedøren?

Konklusion Ballerup: 1/8-2012

Bestyrelsen ser ikke i vedtægterne at der er hindringer for at have terrasse dør med glas i hele længden.

Opdaterede vedtægter for ejerforeningen Højagerbo

Ballerup 7/8 2012

Der har været hold møde i arbejdsgruppen. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.

Opgave

 • Opdaterede vedtægter for ejerforeningen Højagerbo

Beskrivelse

 • Der er udarbejdet et sæt vedtægter for ejerforeningen Højagerbo, som er sent i høring ved generalforsamlingen 30.04.2012.
 • Der er fundet væsentlige mangler og misforståelser
 • Bestyrelsen foreslår at der laves en arbejdsgruppe
 • Der tilknyttes en advokat

Budget

 • Advokat bistand kr. 4.000,- (der er ikke indhentet tilbud)

 

Affald for enden af Carport

10/8-2012

Affald er fjernet dagsdato som aftalt.

Opgave

 • Der ligger affald for enden af Carport
 • Grenaffald
 • Affald fra ombygning til fjernvarme
 • Har ligget der siden april

Formand har aftalt med Gårdmand (Jørgen Paulsen) at han fjerne det.