Vinduer og Døre

Krav ved udskiftning af vinduer og altandøre

Udskiftning af vinduer og altandøre i lejligheden påhviler den enkelte ejer.

Såfremt man påtænker at udskifte sine vinduer og altandøre, skal man være opmærksom på neden-stående krav.

Hver ejer har pligt til at sørge for at kravene overholdes. Hvis nye vinduer og/eller døre afviger fra kravene, vil den pågældende ejer blive pålagt at sørge for at der foretages ændringer, således at disse krav opfyldes.

Jf. vedtægternes §20 stk. 3 gælder:
Under iagttagelse af husordenen og vedtægternes øvrige bestemmelser i relation til ejerens vedligeholdelse af ejerlejligheden, gælder følgende krav for udskiftning af vinduer og altandør(e) i en E.L.:

  1. Udskiftning af vinduer i ejerlejligheden påhviler den enkelte ejer. Hver ejer har pligt til at sørge for at kravene overholdes. Hvis nye vinduer og/eller døre afviger fra kravene, vil den pågældende ejer blive pålagt at sørge for at der foretages ændringer, således at de nye vinduer opfylder kravene.
  2. For at sikre at bygningens facade forbliver ensartet, skal nye ruder udseendemæssigt være identiske med de gamle, således at vinduer, der er hængslet til højre, erstattes med et vindue, der er hængslet til højre. Dette gælder også altandør(e).
  3. Det er ikke tilladt, at anskaffe sig stuevinduer, hvor den største rude er oplukkelig.
  4. Bundhængslede og/eller tophængslede vinduer og altandøre er ikke tilladt.
  5. Udvendigt skal vindues- og dør rammerne være malet i farven svenskrød (GORI 890 ralkode 504).
  6. Indvendigt skal vindues- og dør rammerne være malet i farve hvid (GORI 890 ralkode 112).
  7. Alle vinduer/døre monteres med klart glas. I enkelte tilfælde er det gamle badeværelsesvindue monteret med matteret glas. I disse tilfælde er det valgfrit om man ønsker klart glas eller matteret glas.
  8. Terrassedør kan have helt glas eller glas for oven og træ forneden.

Der henvises endvidere til Husordenens afsnit om bygningen generelt, herunder facader.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *