Udlejning

Lejekontrakt

Hvis du som ejer ønsker at fremleje din lejlighed, skal dette godkendes og registreres hos administrator.

Lejekontrakten i pdf format, underskrevet af lejer og ejer, sendes til Cobblestone, for godkendelse af bestyrelsen.

§27 fra Højagerbo’s vedtægter skal indgå i lejekontrakten. I en normal type A lejekontrakt under §11 har man mulighed for at lave tilføjelsen.

Info på lejer

Foruden lejekontrakten, skal der give information om lejer.

  • Navn
  • Email
  • Telefon