Indkørsels Hindring

Der er ved nr. 2 opsat en hindring, så biler ikke kan køre ind til bygningerne uden at slå denne ned.

Hindringen kan tages ned, uden brug af nøgle. Det må ske når:

 • Ind- eller ud flytning finder sted
 • Lejlighed gøres i stand
 • Håndværkere skal arbejde i ejendommen
 • Gangbesværet person skal til eller fra ejendommen
Husk at tage hindringen op efter brug!

Bestyrelsen har besluttet ikke at isætte nøgle for nuværende. Beboere der oplever, at der er biler som tilegner sig adgang uden lovligt ærinde, bedes medele dette til formanden via email.

Terrasse døre

Der er ejere, som har lavet terrasse dør med glas i hele højden.

Opgave

 • Er det lovligt at have glas i hele terrasse døren?

Beskrivelse

 • Der er IKKE i vedtægterne beskrevet om der må være glas i hele terrasse døren.
 • Hvor mange har valgt at lave glas i hele terrassedøren?

Konklusion Ballerup: 1/8-2012

Bestyrelsen ser ikke i vedtægterne at der er hindringer for at have terrasse dør med glas i hele længden.

Opdaterede vedtægter for ejerforeningen Højagerbo

Ballerup 7/8 2012

Der har været hold møde i arbejdsgruppen. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.

Opgave

 • Opdaterede vedtægter for ejerforeningen Højagerbo

Beskrivelse

 • Der er udarbejdet et sæt vedtægter for ejerforeningen Højagerbo, som er sent i høring ved generalforsamlingen 30.04.2012.
 • Der er fundet væsentlige mangler og misforståelser
 • Bestyrelsen foreslår at der laves en arbejdsgruppe
 • Der tilknyttes en advokat

Budget

 • Advokat bistand kr. 4.000,- (der er ikke indhentet tilbud)

 

Affald for enden af Carport

10/8-2012

Affald er fjernet dagsdato som aftalt.

Opgave

 • Der ligger affald for enden af Carport
 • Grenaffald
 • Affald fra ombygning til fjernvarme
 • Har ligget der siden april

Formand har aftalt med Gårdmand (Jørgen Paulsen) at han fjerne det.

Bænke / Bord til have

Bestyrelsen har indkøbt og opstillet 3 have bænke købt hos SILVAN til kr. 800,- / stk.

Der er valgt en “billig” løsning. Der blev set på 3 andre typer. Alle vare meget dyre. Priser pr. sæt kom nemt op på 3.000 til 5.000.

Opgave

 • 3 nye bord – bænke sæt

Beskrivelse

 • De skal kunne holde til at blive flyttet rundt
 • Minimal vedligeholdelse
 • Udfordring er ikke at lave for dyre bænke – de bliver stjålet
  • Ide: Låse dem fast
  • Dårlige erfaringer, bliver glemt

Fjernvarme

Aflevering afholdt 26/7-2012 – 8:00 til 10:45

 • Administrator, Peter Nellemann
 • VVS, Benny Johansen
 • Rambøll, Navn kommer snart
 • Formand, Kim Niebling

Fjernvarme leverancen blev gennemgået og accepteret.

Der undersøges om der skal laves en service aftale.

Møde afholdt 19/7-2012

 • Cirkulations pumpe tilsluttes styrring
 • Overtryksrør tilsuttes afløb
 • Afleveringsmøde aftalt til 26/7-2012 kl. 8:00

Møde planlagt den 18/7-2012, hvor mangler gennemgås.

Deltager

 • Kim Niebling, Formand Højagerbo
 • Peter Nellemann, Administrator
 • Rambøll (Rep. for Vestforbrænding)

Vi har pr. 1/7-2012 endnu ikke fået overdraget fjernvarmen fra Vestforbrænding. Administrator har kontakten med Rambøll og Vestforbrænding.

Ny Hjemmeside

Bestyrelsen har igangsat et lille projekt med at lave en hjemmeside til Højagerbo. Højagerbo dækker ejendommene i Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup.

Formålet med hjemmesiden:

Vedligeholdelses projekter, Referater og alle mulige andre ting, som beboere, ejendomsmæglere og ikke mindst nye ejere kan få brug for.

Bestyrelsen,

Rita, Thomas og Kim

Bier ved nr. 2, Øst side

24. juli – Administrator har undersøgt sagen og der har været en konsulent at se på Bierne. De opholder sig kun der i kort tid og flyver videre. Formand kontakter konsulenten for se på de muligheder der er.

19. juli – Talt med Administrator som vil se på det idag når han er tilbage på kontoret. Kan se på billeder at det har været der i en del år.

15. juli – Skrevet til Administrator –  afventer

14. juli – Kim og Thomas besigtiger, Bier – ser ikke godt ud.

12. juli – Kristina Poulsen, Højagerparken 2, 2th, – Der er Bier eller Hvepse, som skal fjernes.