Opdaterede vedtægter for ejerforeningen Højagerbo

Ballerup 7/8 2012

Der har været hold møde i arbejdsgruppen. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.

Opgave

 • Opdaterede vedtægter for ejerforeningen Højagerbo

Beskrivelse

 • Der er udarbejdet et sæt vedtægter for ejerforeningen Højagerbo, som er sent i høring ved generalforsamlingen 30.04.2012.
 • Der er fundet væsentlige mangler og misforståelser
 • Bestyrelsen foreslår at der laves en arbejdsgruppe
 • Der tilknyttes en advokat

Budget

 • Advokat bistand kr. 4.000,- (der er ikke indhentet tilbud)

 

Bænke / Bord til have

Bestyrelsen har indkøbt og opstillet 3 have bænke købt hos SILVAN til kr. 800,- / stk.

Der er valgt en “billig” løsning. Der blev set på 3 andre typer. Alle vare meget dyre. Priser pr. sæt kom nemt op på 3.000 til 5.000.

Opgave

 • 3 nye bord – bænke sæt

Beskrivelse

 • De skal kunne holde til at blive flyttet rundt
 • Minimal vedligeholdelse
 • Udfordring er ikke at lave for dyre bænke – de bliver stjålet
  • Ide: Låse dem fast
  • Dårlige erfaringer, bliver glemt

Bier ved nr. 2, Øst side

24. juli – Administrator har undersøgt sagen og der har været en konsulent at se på Bierne. De opholder sig kun der i kort tid og flyver videre. Formand kontakter konsulenten for se på de muligheder der er.

19. juli – Talt med Administrator som vil se på det idag når han er tilbage på kontoret. Kan se på billeder at det har været der i en del år.

15. juli – Skrevet til Administrator –  afventer

14. juli – Kim og Thomas besigtiger, Bier – ser ikke godt ud.

12. juli – Kristina Poulsen, Højagerparken 2, 2th, – Der er Bier eller Hvepse, som skal fjernes.

Gitter Fransk Altan

Opgave

Udskiftning af Gitter ved Fransk Altan.

Beskrivelse

 • Forankring i væg beholdes
 • Lister laves i træ (hvilket?)
 • Tvær holder og mellem stykker laves i Aluminium
 • Alt males i Sort – industrimaling
 • Glas – materet
 • Skal gå længere ned, så flask IKKE kan rulle ud under

 LINKS

Kælderrum udlejes

1/3-2013

Der er nu udlejet flere kælderrum. Kontakt bestyrelsen hvis du vil leje et kælderrum.

9/8-2012

Udover Tømrer skal der laves VVS, EL, Murer og Maler arbejde før lokaler kan lejes ud.

Antal af kælderrum der kan bruges skal undersøges.

7/8-2012

Formand har møde med tømrer i morgen om at lave overslag.

Beskrivelse

Der findes en række tomme kælderrum, som kan udlejes, hvis de bliver sat i stand.

Opgave

 • Hvor mange kælderrum kan lejes ud?
 • Hvor mange m2 er de enkelte rum?
 • Er der ejere, der kunne tænke sig  at leje et kælderrum, kontaktes bestyrelsen

 

Vinduer og Døre males udvendig

Ifølge vedtægterne er det ejerforeningen, der har ansvaret for at vedligeholde Vinduer og Døre udvendigt.

Der er afholdt møde med Maler den 16/7-2012

Bestyrelsen skal lave en oversigt / beskrivelse af opgaven.

Ejendomme med Vinduer og døre fra 1944

Der findes et fåtal af  beboere, som ikke har fået skiftet vinduer og døre siden ejendommen er opført. Ifølge maler og tømrer kan det ikke anbefales at male disse vinduer og døre, da der ikke kan gives garanti på deres arbejde.

Bestyrelsen overvejer derfor at disse IKKE længere kan vedligeholdes for de øvrige ejeres regning. Der vil blive udarbejdet en skrivelse til de berørte ejere, med et tilbud på at få udskiftet vinduerne og evt. dør. Maler udarbejder tilbud til disse ejere.

Solceller på taget

Er det muligt at lave Solceller på taget?

 • El regningen på fællesudgifter er ca. kr. 44.000 / år.
 • Kan konstruktionen bære det?
 • Er der penge at spare og hvor lang tid tager det, at betale investering tilbage
 • Lokalplan: Er det muligt?

Thomas undersøger til næste bestyrelsesmøde