Storskrald

Fra april 2016 vil der blive hentet storskrald med jævne mellemrum.

Der bliver opsat opslag, når vi kender dato for afhentning fra gang til gang.

Udover disse storskralds-dage, er det ikke tilladt at stille storskrald.

Bemærk: affaldsrummet er kun til husholdningsaffald

Man kan på andre tidspunkter selv skaffe sig af med storskrald på kommunens genbrugsstation på Energivej 44, Ballerup.

Reglsæt: Ballerup Kommune

§ 23 Ordning for storskrald

§ 23.1 Hvad er storskrald

Ved storskrald forstås, eksempelvis:

  • Genanvendelige materialer som pap, glas- og metalemballage
  • Kasserede møbler/indbo
  • Madrasser
  • Elektriske og elektroniske produkter (WEEE), jf. § 22, undtagen lyskilder
  • Jern og metal
  • Hårde hvidvarer

Andet brændbart affald, som ikke er dagrenovation

Affald, der ikke er omfattet:

  • Papir, farligt affald, byggeaffald, jord, sanitet, fliser, imprægneret træ, indbygget inventar (fx. køkkenelementer) m.m.

Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er storskrald.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *