Højagerbo på Facebook :-)

Bestyrelsen har oprettet en lukket gruppe på Facebook til vores ejerforening 🙂
Den er for både ejere og lejere.

Gå ind og tilmeld dig gruppen her:  FACEBOOK LINK
Inviter gerne din nabo, så vi får alle med i gruppen.

Her er der mulighed for at kommunikere med hinanden om relevante emner, der vedrører os alle i Højagerbo.

Hold den gode tone.

Hilsen Bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling 2018

Der afholdes Ordinær Generalforsamling den 3. april 2018.
Mødet afholdes i år på Tapeten (Lokale A) – Magleparken 5, st. – 2750 Ballerup.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Tapeten – Mødelokaler
Formandens beretning 2017 – udkast
Fuldmagt til Ordinær Generalforsamling
Årsrapport 2017 Højagerbo – udkast
Budget 2017 – 2025
Overholdelse af husorden og vedtægter vedr. husdyr

Bestyrelsen

Skorstenen er fjernet

Som det blev nævnt på generalforsamlingen har foreningen fået udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan.
En af de mest presserende ting vi skulle have udført var nedtagning af skorstenen, da den var i fare for at styrte ned i næste storm.
Det er nu sket primo april – ved at den del, der ragede op over taget nu er væk og taget er ført hen over.

Ordinær Generalforsamling 2016

Der afholdes Ordinær Generalforsamling den 17. marts 2016.
Mødet afholdes som altid i bestyrelseslokalet i kælderen i nr. 10, vi starter kl. 18:00

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamlingen 2016
Udkast til Formandensberetning 2015
Årsrapport 2015 Højagerbo Udkast
Fuldmagt til Generalforsamlingen 2016
Budget 2016 – 2025

2016.03.09 Højagerbo Tilstandsrapport
2016.03.09 Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport
2016.03.09 Højagerbo Driftsbudget

Energimærkning 2013

Så blev der udarbejdet en ny Energimærkning. LINK

Bestyrelsen vil se på hvilke tiltag der kan og skal laveses. Dette vil blive gennemgået på generalforsamlingen 2014, samt budget for de næste år.

Som ejer kan du selv overveje at få udskiftet vinduer / dør, der er ca. 20% som kan / bør udskiftes. Også varme rør, så vel varmt vand som varme kan med fordel isoleres.