Højagerbo på Facebook :-)

Bestyrelsen har oprettet en lukket gruppe på Facebook til vores ejerforening 🙂
Den er for både ejere og lejere.

Gå ind og tilmeld dig gruppen her:  FACEBOOK LINK
Inviter gerne din nabo, så vi får alle med i gruppen.

Her er der mulighed for at kommunikere med hinanden om relevante emner, der vedrører os alle i Højagerbo.

Hold den gode tone.

Hilsen Bestyrelsen

Skorstenen er fjernet

Som det blev nævnt på generalforsamlingen har foreningen fået udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan.
En af de mest presserende ting vi skulle have udført var nedtagning af skorstenen, da den var i fare for at styrte ned i næste storm.
Det er nu sket primo april – ved at den del, der ragede op over taget nu er væk og taget er ført hen over.