Skorstenen er fjernet

Som det blev nævnt på generalforsamlingen har foreningen fået udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan.
En af de mest presserende ting vi skulle have udført var nedtagning af skorstenen, da den var i fare for at styrte ned i næste storm.
Det er nu sket primo april – ved at den del, der ragede op over taget nu er væk og taget er ført hen over.